Náučný chodník v Budatínskom zámockom parku

naucny-chodnik-budatinsky-park.jpgBudatínsky zámok i zámocký park je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou. Areál teda predstavuje významné kultúrno – historické dedičstvo nadregionálneho významu, ktoré spravuje Považské múzeum v Žiline.

Sútok riek Váhu a Kysuce i tieň obrovských stromov dlhé storočia ukrýval pred chudobným ľudom štastie a sny, ale tiež rozkoše a hriechy tunajších hradných pánov. Miesto je nabité historickou skúsenosťou, svedectvom a vyzýva človeka k zamysleniu. Genius loci, duch miesta, komunikuje s návštevníkom, poúča ho o veciach pominuteľných a nevyhnutných. Stará grófska záhrada je čarovný priestor konfrontácie rozporuplného sveta ľudí s pokojom, vyrovnanosťou a harmóniou prírody.

Verejne prístupný park je dnes príležitosťou k aktívnej relaxácii, k načerpaniu nových fyzických i duševných síl. Pracovníci prírodovedného oddelenia Považského múzea preto zrealizovali v areáli zámockého parku projekt náučného chodníka.

Projektom sme chceli upozorniť na históriu a bohatý život tohoto nevšedného prírodného areálu. Vybrané zaujímavosti sú prezentované na 8 informačných paneloch. Návštevník je takto počas prechádzky postupne oboznámený s históriou, rastlinami a živočíchmi zámockej záhrady, ale aj s geológiou a geomorfológiou širšieho okolia Žiliny. Didaktický zážitok je umocnený priamym pozorovaním, aktívnym spoznávaním a porovnávaním informácií v interiéri parku.

Pozývame preto verejnosť na návštevu starej grófskej záhrady. Pri tej príležitosti bude určite inšpiratívna aj prehliadka expozície Považského múzea na zámku či odborný sprievod po parku s kvalifikovaným výkladom.

Park i zámok dnes potrebuje rozsiahle úpravy. Inštitúcia Považského múzea tu pracuje v obmedzených, značne improvizovaných podmienkach a bojuje s akútnym nedostatkom financií. Areál však i napriek tomu pôsobí poeticky, zaujímavá je súčasná májová atmosféra plná kvetov, vôní a jarého živočíšneho ruchu.

Mgr. Richard WETTER
Považské múzeum Žilina
Sekcia geológie

2 odpovede na „Náučný chodník v Budatínskom zámockom parkus“

  1. Spätné upozornenie: Electronic Medical Record

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *