O nás

Kontakt

redakcia@shaman.sk

Shaman.sk
Stránky sú projektom občianského združenia „ROK – Rozprávame o krajine“. Cieľom je neformálne informovať o akciach, novinkách, zaujímavostiach a problémoch týkajúcich sa životného prostredia, turistiky a kultúry prevažne v oblasti Žilinského kraja. Nielen formou textu, ale v rámci Galérie i fotografiou či filmom.

Shaman.sk — ISSN 1337-0294 — www.shaman.sk

ROK – Rozprávame o krajine
Občianske združenie založené v roku 2006. Vzniklo za účelom zvyšovania kvality pobytu v krajine v priamej súvislosti s jej prírodným a kultúrnym dedičstvom, pričom kladie veľký dôraz na ochranu týchto špecifík. Za krajinu sa tu považuje nielen voľná príroda ale i prostredie miest a obcí, ktoré by v zdravej spoločnosti mali existovať v nenásilnej symbióze.
Súčasným predsedom a zástupcom združenia je Štefan Sopčiak.
Spoluzakladajúci členovia sú Ing. Stanislav Peťko a Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Stanovy združenia a ďalšie informácie sú na webe http://rok.shaman.sk

Myjavské sólo

Únik z práce na čunder myjavskými kopanicami. Tri pohodové dni v prostredí plnom záhrad, túlavých psov, zvedavých sŕn a takmer žiadnych ľudí. Nedivím sa, že si Šulík pre svoju magickú Záhradu vybral práve tieto miesta..
Pokračovať na Myjavské sólo

Jánošíkovým chotárom

Výlet po náučnom chodníku Jánošíkovým chotárom obopínajúcim dolinu Struháreň. Na chodníku sa nachádza 10 informačných panelov, ktoré vám predstavia miestnu krajinu a život v nej (samotnému obsahu sa hádam raz povenujem v samostatnom príspevku)..
Pokračovať na Jánošíkovým chotárom

– o jednej krajinke –