O nás

Kontakt

redakcia@shaman.sk

Shaman.sk
Stránky sú projektom občianského združenia „ROK – Rozprávame o krajine“. Cieľom je neformálne informovať o akciach, novinkách, zaujímavostiach a problémoch týkajúcich sa životného prostredia, turistiky a kultúry prevažne v oblasti Žilinského kraja. Nielen formou textu, ale v rámci Galérie i fotografiou či filmom.

Shaman.sk — ISSN 1337-0294 — www.shaman.sk

ROK – Rozprávame o krajine
Občianske združenie založené v roku 2006. Vzniklo za účelom zvyšovania kvality pobytu v krajine v priamej súvislosti s jej prírodným a kultúrnym dedičstvom, pričom kladie veľký dôraz na ochranu týchto špecifík. Za krajinu sa tu považuje nielen voľná príroda ale i prostredie miest a obcí, ktoré by v zdravej spoločnosti mali existovať v nenásilnej symbióze.
Súčasným predsedom a zástupcom združenia je Štefan Sopčiak.
Spoluzakladajúci členovia sú Ing. Stanislav Peťko a Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Stanovy združenia a ďalšie informácie sú na webe http://rok.shaman.sk