Re: VZN – alkohol na verejnosti

Domov Fórum Otvorené Žilina – VZN – alkohol na verejnosti Re: VZN – alkohol na verejnosti

#1800
shaman
Keymaster

našiel som aj vyjadrenie k téme mestskej polície v Dubnici n. Váhom – sami tvrdia že nástroje na riešenie asociálov existujú a že samotný zákaz by zvýšený účinok nemal

[quote:1dozwp2h]Dobrý deň
Mestská polícia Dubnica nad Váhom sa v rámci svojej činnosti pravidelne zaoberá aj problémom tzv. bezdomovcov na území mesta. Pokiaľ sa tieto osoby dopúšťajú nezákonného konania, sú voči nim v plnej miere využívané ustanovenia platných právnych noriem. Znečisťovaním verejného priestranstva, vzbudzovaním verejného pohoršenia alebo narúšaním občianskeho spolunažívania žobraním obťažujúcim spôsobom je v prevažnej miere naplnená skutková podstata priestupku. Z miest páchania týchto priestupkov sú takíto bezdomovci vykazovaní, avšak sankcia – udelenie blokovej pokuty je u týchto osôb, stojacich na nízkom sociálnom stupni neúčinná, nakoľko nemajú stály príjem a nevlastnia žiadny majetok, takže nie je možné ani vymoženie pohľadávky exekučným konaním.[b:1dozwp2h] I v našom meste je pripravované Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bude riešiť i konzumáciu alkoholických nápojov na vyhradených verejných priestranstvách, problém bezdomovcov však bude riešiť, vzhľadom na hore uvedené skutočnosti, len čiastočne.[/b:1dozwp2h]
Ms. polícia[/quote:1dozwp2h]

– o jednej krajinke –