Odpoveď na:hudba

Domov Fórum Ihrisko hudba Odpoveď na:hudba

#1904
Adinka
Člen

Ja počúvam Plíhala, RAdúzu, Fleret, Geižberga, Nohavicu, Sui Vesan, Zuzku NAvarovú, Vřešťála, Čechomor, Zuzanu a jej družinu, Mira Švického, Žalmana, Asonance … a tak

– o jednej krajinke –