Odpoveď na:Básničky :)

Domov Fórum Ihrisko Básničky :) Odpoveď na:Básničky :)

#1886
Adinka
Člen

Premárnené jarné ráno

splynulo s rosou

umýva si zlaté zuby

aj zubatá s kosou

previnilo zavrie oko

vranie oko štvorlisté

mokrý pavúk hodil siete

odpočíva na liste

Ozvali sa tri krát zvony,

vietor zaspal v starom hrade,

alfa pár vyviedol mladé,

drozdy v čerešňovom sade,

opadnutá pena z piva,

zmrznutý kvet magnólie,

jemný pohyb v čerstvej mláke,

don Quijotské melódie …

Váhavý let orlích mláďat,

voňavý mach pod vlasami,

ktorým smerom tečie život,

nepleť koňa ostrohami

– o jednej krajinke –