Právne informácie

Všetky texty, fotografie, filmy a iné média sú vlastníctvom svojích autorov. Ďalšie šírenie je zväčša možné zdarma, vyžaduje sa len informovať autora alebo redakciu a pri kópií uviesť odkaz na stránky Shaman.sk. Výnimka sa týka naších fotografií, kde si vyhradzujeme právo rozhodnúť o akomkoľvek šírení (komerčnom i nekomerčnom).

– o jednej krajinke –